Welkom

 

VZW Ouderenzorg Waasland (OZW) is opgericht op 28 augustus 2014.
De vzw is opgericht door vzw Ouderenzorg Philippus Neri en vzw SamenOuder.
Beide stichtende  vzw’s hebben reeds een eigen aanbod met verschillende vormen van dienstverlenging in de ouderenzorg in het Waasland.

Door hun krachten te bundelen in deze nieuwe samenwerking willen zij meewerken aan een antwoord op de belangrijke  uitdagingen die de ouderenzorg in het Waasland te verwachten staat in de nabije toekomst.
Vzw Ouderenzorg Waasland wil deze uitdaging samen met andere partners aangaan met als doelstelling een toegankelijk en kwalitatief zorgaanbod in het Waasland te bekomen.

Wij zijn dan ook fier nu reeds een eerste project te kunnen aankondigen. In goede samenwerking met het OCMW Beveren zal vzw Ouderenzorg Waasland instaan voor de oprichting en uitbating van een nieuw woonzorgcentrum te Haasdonk met 99 woongelegenheden en een centrum voor kortverblijf met 3 verblijfsmogelijkheden en dit vervanging van het huidig woonzorgcentrum De Linde (OCMW).

Dhr. A. Voeten
Voorzitter